Truyện Ma Voz

Truyện Ma Voz bao gồm tất cả thể loại và tất các các truyện trên kinh điển trên VOZ hơn 100 truyện, có một số truyện đã hoàn thành và một số truyện đang cập nhật. Chỉ cần vào là xem ngay không mất công tìm.

Giấc mơ kinh dị lạ lùng

0
Phần 5 END Tháng Năm 13, 2022
Phần 4 Tháng Năm 13, 2022

Đi Đêm có ngày gặp ma

3.7
Phần 7 Tháng Năm 13, 2022
Phần 6 Tháng Năm 13, 2022

[Huyền bí] Đồi lộng gió

0
Phần 6 Tháng Năm 13, 2022
Phần 5 Tháng Năm 13, 2022

Kể truyện ma đã từng gặp

0
Chuyện 5 Tháng Năm 13, 2022
Chuyện 4 Tháng Năm 13, 2022

Căn nhà cuối hẻm

4.7
Chap 7 Tháng Năm 11, 2022
Chap 6 Tháng Năm 11, 2022