Truyện Ma Voz

Truyện Ma Voz bao gồm tất cả thể loại và tất các các truyện trên kinh điển trên VOZ hơn 100 truyện, có một số truyện đã hoàn thành và một số truyện đang cập nhật. Chỉ cần vào là xem ngay không mất công tìm.

Truyện Ma Ở Công Ty Em làm

2
Truyện 6 Tháng Năm 18, 2022
Truyện 5 Tháng Năm 18, 2022

Ngôi nhà dưới quê

3.8
Phần 19 Tháng Năm 18, 2022
Phần 18 Tháng Năm 18, 2022

Oan hồn nhà hàng xóm

5
Phần 7 Tháng Năm 18, 2022
Phần 6 Tháng Năm 18, 2022

Oan hồn nơi dốc đá

0
Chap 16 END Tháng Năm 18, 2022
Chap 15 Tháng Năm 18, 2022

Bài Thơ Tình Nhuốm Máu

5
Phần 4 Tháng Năm 18, 2022
Phần 3 Tháng Năm 18, 2022

Những tháng 7 kì lạ

5
Phần 3 Tháng Năm 18, 2022
Phần 2 Tháng Năm 18, 2022

Ngôi nhà thiếu ánh dương

0
Chap 5 Tháng Năm 17, 2022
Chap 4 Tháng Năm 17, 2022

Tâm Linh – Làng tôi

5
Chap 15 Tháng Năm 17, 2022
Chap 14 Tháng Năm 17, 2022

Khu Đất Đáng Sợ

0
Phần 8 Tháng Năm 17, 2022
Phần 7 Tháng Năm 17, 2022

(Truyện Ma) Kỳ nghỉ hè

3
Phần 3 Tháng Năm 16, 2022
Phần 2 Tháng Năm 16, 2022

Nhật Ký Phòng Trọ Ma

3.7
Phần 11 Tháng Năm 16, 2022
Phần 10 Tháng Năm 16, 2022

Giấc mơ kinh dị lạ lùng

0
Phần 5 END Tháng Năm 13, 2022
Phần 4 Tháng Năm 13, 2022

Đi Đêm có ngày gặp ma

3.5
Phần 7 Tháng Năm 13, 2022
Phần 6 Tháng Năm 13, 2022

[Huyền bí] Đồi lộng gió

0
Phần 6 Tháng Năm 13, 2022
Phần 5 Tháng Năm 13, 2022