Bánh Ú

Hồn Ma Bà Hào

4.5
Chương 5 Tháng Mười Một 18, 2023
Chương 4 Tháng Mười Một 18, 2023

Ma Ám Làng Tôi

4.3
Chương 9 Tháng Mười Một 17, 2023
Chương 8 Tháng Mười Một 16, 2023

Hồn Về Báo Thù

4.3
Chương 9 Tháng Mười 21, 2023
Chương 8 Tháng Mười 21, 2023

HỌ Ở XUNG QUANH

5
Chương 4 Tháng Bảy 26, 2022
Chương 3 Tháng Bảy 26, 2022

TRỪ TÀ Phần 2

3
Chương 6 Tháng Bảy 22, 2022
Chương 5 Tháng Bảy 22, 2022

TRỪ TÀ

4.5
Chương 12 Tháng Bảy 21, 2022
Chương 11 Tháng Bảy 21, 2022

H’ CHOANG LÀ VỢ MA

5
Phần 9 Tháng Bảy 16, 2022
Phần 8 Tháng Bảy 16, 2022

Chết Mất Xác

5
Chap 4 Tháng Bảy 13, 2022
Chap 3 Tháng Bảy 13, 2022

MA QUỶ LỘNG HÀNH

3.7
Chap 5 Tháng Bảy 9, 2022
Chap 4 Tháng Bảy 9, 2022

Nơi Chôn Kẻ Chết

5
Chương 6 Tháng Ba 17, 2022
Chương 5 Tháng Ba 17, 2022

NEW BẺ RĂNG, CHÔN SỐNG

5
Phần 6 Tháng Hai 20, 2022
Phần 5 Tháng Hai 20, 2022