Ngọc Trâm

Những thông tin cũng như liên kết của Tác giả Ngọc Trâm sẽ được mô tả tại đây nếu có sự đồng ý của tác giả !!!!
Facebook tác giả :
https://www.facebook.com/bui.tram.5832343

Linh Hồn Trong Mưa

3
Phần 2 Tháng Sáu 11, 2022
Phần 1 Tháng Sáu 11, 2022

Ầu Ơ Ví Dầu

2.5
Chương 17 Tháng Sáu 10, 2022
Chương 16 Tháng Sáu 10, 2022

Chung Cư Có Quỷ

3
Chương 6 Tháng Sáu 8, 2022
Chương 5 Tháng Sáu 8, 2022

Hồng Cầu Ngải

5
Chương 14 Tháng Sáu 4, 2022
Chương 13 Tháng Sáu 4, 2022

Khúc Sông Lạnh

5
Chương 4 Tháng Sáu 1, 2022
Chương 3 Tháng Sáu 1, 2022

Cô Gái Điên – Chơi Ngải

5
Chương 12 Tháng Năm 30, 2022
Chương 11 Tháng Năm 30, 2022

Đi Tìm Người

5
Chương 10 Tháng Năm 29, 2022
Chương 9 Tháng Năm 29, 2022

Quỷ Linh Nhi

5
Chương 11 Tháng Năm 28, 2022
Chương 9 Tháng Năm 28, 2022

Bùa Yêu Thượng Ngàn

5
Chương 18 + 19 + 20 Tháng Năm 20, 2022
Chương 17 Tháng Năm 20, 2022

Ngọc Trâm Ngải

5
Chương 17 Tháng Năm 20, 2022
Chương 16 Tháng Năm 20, 2022