Nguyễn Thanh Hùng

Ụ MỐI HOANG SAU NHÀ

5
Chương 2 Tháng Năm 14, 2023
Chương 1 Tháng Năm 14, 2023

MỘ BÀ NĂM

5
Chương 4 Tháng Năm 11, 2023
Chương 3 Tháng Năm 11, 2023

NGẬM NGẢI TÌM TRẦM

4.3
Chương 14 Tháng Tư 20, 2023
Chương 13 Tháng Tư 20, 2023

CON HƯ TẠI AI

0
Chương 3 Tháng Sáu 20, 2022
Chương 2 Tháng Sáu 20, 2022

VONG ĐẤT ĐỘC

5
Chương 4 Tháng Sáu 18, 2022
Chương 3 Tháng Sáu 18, 2022

OAN HỒN CON Ở

4.5
Chương 9 Tháng Sáu 9, 2022
Chương 8 Tháng Sáu 9, 2022

KẺ TRỘM MỘ

1
Chương 6 Tháng Sáu 6, 2022
Chương 5 Tháng Sáu 6, 2022

CĂN NHÀ NGOẠI Ô

5
Chương 4 Tháng Sáu 6, 2022
Chương 3 Tháng Sáu 6, 2022

NGƯỜI YÊU MA

4
Chương 20 Tháng Sáu 2, 2022
Chương 19 Tháng Sáu 2, 2022

NUÔI QUỶ TRẢ THÙ

5
Chương 6 Tháng Năm 31, 2022
Chương 5 Tháng Năm 31, 2022

Cây Me Đầu Xóm

5
Chương 5 Tháng Năm 30, 2022
Chương 4 Tháng Năm 30, 2022

QUÁN PHỞ THỊT NGƯỜI

5
Chương 4 Tháng Năm 30, 2022
Chương 3 Tháng Năm 30, 2022

CÁ TRÊ ĂN THỊT NGƯỜI

3.7
Chương 5 Tháng Năm 28, 2022
Chương 4 Tháng Năm 28, 2022

ÁO DÀI CỦA QUỶ

5
Chương 9 Tháng Năm 25, 2022
Chương 8 Tháng Năm 25, 2022

XÁC AI TRONG VẠI MẮM

4
Chương 4 Tháng Năm 25, 2022
Chương 3 Tháng Năm 25, 2022

KẺ TRỘM MỘ BIẾN THÁI

4.7
Chương 5 Tháng Năm 22, 2022
Chương 4 Tháng Năm 22, 2022

NGHIỆP BÁO NHÀ ĐỊA CHỦ

4
Chương 4 Tháng Năm 22, 2022
Chương 3 Tháng Năm 22, 2022