Lên mạng đòi bán đấu giá… Trái Đất

Tuy nhiên giá của Trái Đất đã nhanh chóng vọt lên 9.889.889.888 yên. Trong phần giới thiệu về vật đấu giá, người đàn ông này nói Chúa đã ban Trái Đất cho ông trong một giấc mơ và vì kinh tế đang khó khăn nên ông quyết định bán đi. Ảnh minh họa Trái Đất…