bầu

Bé gái Lý Tiểu Tĩnh đã phải mang cái bụng to như bà bầu trong suốt 15 năm. Lý Tiểu Tĩnh sinh năm 1991, sống tại trấn Thành Quan, huyện Y Xuyên, thành phố Lạc Dương, Trung Quốc. Khi được 6 tuổi, mặt cô bắt đầu bị phù, đi khám nhưng bệnh viện địa phương […] Bé gái mang “bụng bầu” 15 năm

Bé gái Lý Tiểu Tĩnh đã phải mang cái bụng to như bà bầu trong suốt 15 năm. Lý Tiểu Tĩnh sinh năm 1991, sống tại trấn Thành Quan, huyện Y Xuyên, thành phố Lạc Dương,...