Tự cắt lưỡi để xin vợ tha thứ

Để cầu xin vợ tha thứ, Verma quyết định tự cắt lưỡi chính mình vì cho rằng lưỡi của anh phải chịu trách nhiệm cho những lời lẽ thô tục đã xúc phạm vợ. Cắt lưỡi để xin vợ… tha thứ Anh Bunty Verma, 32 tuổi, sống tại Sendhwa, Ấn Độ có thói quen dùng…