chuyen ma ke lai

Chuyện 1 : Gặp Ma Ở Ký Túc Xá – Tác Giả Minh Suu Lớp em hồi trước có bạn gái ở ký túc gặp ma. Theo như bạn ý kể thì có 1 đợt sau khi chuyển giường bạn ý hay bị bóng đè. Thậm chí nhìn thấy cả người đó nằm cạnh trong […] 2 Truyện Ma Kể Lại

Chuyện 1 : Gặp Ma Ở Ký Túc Xá - Tác Giả Minh Suu Lớp em hồi trước có bạn gái ở ký túc gặp ma. Theo như bạn ý kể thì có 1 đợt sau...