Damien Hirst

Nghệ sĩ đương đại người Anh đã bị lên án là "vô cảm" sau khi ông một lần nữa sử dụng hộp sọ và gắn lên đó 8.000 viên kim cương. Damien Hirst, một nghệ sĩ đương đại người Anh nổi tiếng với tác phẩm sọ người nạm kim cương, đã bị lên án là […] Sọ trẻ sơ sinh gắn 8.000 viên kim cương

Nghệ sĩ đương đại người Anh đã bị lên án là "vô cảm" sau khi ông một lần nữa sử dụng hộp sọ và gắn lên đó 8.000 viên kim cương. Damien Hirst, một nghệ sĩ...