khác cha

Robin và Jeff bắt đầu thử thách của mình vào lúc 9h05 sáng ngày thứ 6 và kết thúc vào khoảng 9h30 sáng ngày Chủ nhật, vượt kỷ lục trước đó đúng 11 phút. Theo yêu cầu của Guinness, trong suốt quá trình xăm hình Robin và Jeff được phép nghỉ 2 phút nhưng họ […] Xăm mình 2 ngày liên tục

Robin và Jeff bắt đầu thử thách của mình vào lúc 9h05 sáng ngày thứ 6 và kết thúc vào khoảng 9h30 sáng ngày Chủ nhật, vượt kỷ lục trước đó đúng 11 phút. Theo...