Những Chuyện Tâm Linh Có Thật – Tác Giả Hai Ho

Hôm nay mạn phép chia sẻ vài chuyện “tâm linh” mà mình chứng kiến. Nếu có gì sai sót xin admin và các bạn bỏ qua. Những chuyện mình sắp kể đều xảy ra trên Mỹ Tho, quê của mình. Các mẫu chuyện này mình nhớ rất rõ thời gian nhưng mình sẽ sắp theo…