MỘT CHUYỆN BÁO ỨNG

Tôi xin đóng góp 1 chuyện báo ứng có thật hiện đã và đang xảy ra cho con cháu 3 đời của 1 dòng họ hiện sống ở cạnh nhà tôi.Chuyện này do bố tôi kể lại. —– Tại 1 làng nghèo mang tên Sài Quất thuộc Hải Hưng – Hưng Yên (quê tôi) vào…