sex trên tàu điện ngầm

Anh Ismail Jasim Mohammed, một nông dân ở Samara, Iraq không thể sống thiếu bọ cạp. Nếu không ăn ít nhất một con mỗi ngày, anh Jasim sẽ cảm thấy bứt rứt, khó chịu trong người.  Jasim cho biết, thói quen ăn uống kỳ lạ của anh đã có từ 15 năm qua. Anh thực […] Người đàn ông nghiện ăn bọ cạp

Anh Ismail Jasim Mohammed, một nông dân ở Samara, Iraq không thể sống thiếu bọ cạp. Nếu không ăn ít nhất một con mỗi ngày, anh Jasim sẽ cảm thấy bứt rứt, khó chịu trong...