sinh vật kỳ lạ

Các nhà khoa học đã phát hiện sinh vật kỳ dị Tetrahymena thermophila là loài có tới 7 giới tính. Khi sinh vật đơn bào Tetrahymena thermophila giao phối, có 7 loại gen ghép cặp quy định giới tính nên giới tính của thế hệ sau sẽ khác so với bố mẹ của chúng, Tetrahymena […] Sinh vật kỳ dị có tới 7 giới tính

Các nhà khoa học đã phát hiện sinh vật kỳ dị Tetrahymena thermophila là loài có tới 7 giới tính. Khi sinh vật đơn bào Tetrahymena thermophila giao phối, có 7 loại gen ghép cặp quy...

Loài sinh vật bdelloid rotifer nhịn "chuyện ấy" suốt 80 triệu năm và ăn ADN để có thể tồn tại như thế. Đây là một nghiên cứu mới được các nhà khoa học phát hiện ra. Theo kết quả của cuộc nhiên cứu này thì sinh vật đặc biệt trên ăn ngấu nghiến ADN ngoại […] Sinh vật nhịn sex… 80 triệu năm

Loài sinh vật bdelloid rotifer nhịn "chuyện ấy" suốt 80 triệu năm và ăn ADN để có thể tồn tại như thế. Đây là một nghiên cứu mới được các nhà khoa học phát hiện ra. Theo...