MA BÊN BẾN ĐÒ SÔNG QUÊ

Câu chuyện này diễn ra vào nữa đầu thế kỷ trước nhưng đc người dân trong làng truyền lại cho nhau và cũng coi đó là những cái cấm kỵ và kiêng cữ. Thường thì ở các làng quê nơi gần con sông lớn thì có các bến đò đưa người sang sông đi chợ…