tac gia bd

Thõi doi page và đêm nào em cũng hóng chuyện ma r mới đi ngủ  . Ma thì em cũng tin là có thật, nhưng chưa bh đc thấy , và cũng không muốn thấy chỉ thích nghe kể lại Biểu tượng cảm xúc grin . E cũng xin kể 1 câu Chuyện hoàn toàn […] bóng ma – . Tác giả là ĐB

Thõi doi page và đêm nào em cũng hóng chuyện ma r mới đi ngủ  . Ma thì em cũng tin là có thật, nhưng chưa bh đc thấy , và cũng không muốn thấy...