Thiết bị tắm bò tự động

Thiết bị tắm tự động làm quá trình lưu chuyển máu trong bò dễ dàng hơn và hạn chế sự lây lan bệnh tật. Theo các nhà sản xuất thì thiết bị này làm bò sản xuất ra nhiều sữa hơn. Công ty sản xuất thiết bị tắm tự động cho bò đã bán ra…