Quả bí xanh khổng lồ

Phải cần đến sức của hai người đàn ông mới có thể vác được quả bí xanh khổng lồ này trên vai Gardener Phillip Vowles chắc chắn nghĩ mình là người thắng cuộc khi mà bản thân ông cũng không thể tin vào mắt mình quả bí xanh ‘quái vật’ kia. Tuy nhiên có lẽ…