Lấy phế liệu làm mô hình tầu biển

Tất cả bộ phận làm nên con tầu đều được lấy từ phế liệu. John Taylor là nghệ sỹ nổi tiếng chuyên sử dụng gỗ, linh kiện máy tính, gậy khúc côn cầu và vô vàn các phế liệu khác để tạo nên bản sao có một không hai của những con tàu biển nổi…