Truyện Tâm Linh 1 – tác giả Unlucky Sang

Đọc nhìu tr.ma trên web rồi hum nay em cũng đc đóng góp về tr.tâm linh này… Em sống ở kiên giang , Gò Quao xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc nơi em sống có rất nhìu điều kỳ bí xảy ra nhưng mọi người thường ít kể cho nhau nghe vì sợ bị nói là…