thét giá

Chiếc bánh nhỏ xíu mà có giá “khủng” tới vậy, vì lý do gì? Kate Middleton, vị hôn thê của Hoàng tử William nước Anh, một lẫn nữa cho thấy sức ảnh hưởng lớn lao của cô. Lần này, sự nổi tiếng của Kate Middleton lại được minh chứng qua hình ảnh của 1 chiếc […] 1 chiếc bánh nhỏ thét giá 16 triệu

Chiếc bánh nhỏ xíu mà có giá “khủng” tới vậy, vì lý do gì? Kate Middleton, vị hôn thê của Hoàng tử William nước Anh, một lẫn nữa cho thấy sức ảnh hưởng lớn lao của...