truyện ma: bốc mộ – Tác Giả Thịnh Thơ Thẩn

phần 1: chuyện cách đây cũng khá lâu khi mình còn là một đứa trẻ, đủ nhận thức để biết những chuyện đang xảy ra…hồi đó nhà mình thuộc dạng khá giả trong vùng, không biết nhờ vận may hay phước ông bà để lại mà nhà mình làm gì cũng trúng lớn…có của ăn…

truyện ma: quỷ ám – Tác Giả ‎Thịnh Thơ Thẩn‎

phần 1: mình xin kể cho các bạn nghe một câu chuyện có thật mà mình đã được chứng kiến, đó là chuyện về đứa em gái của mình.. nhà mình có 2 anh em, mình lớn hơn con em mình 4 tuổi, nó tên là linh ( l ), mình đi học ra trường…