Những Kinh Nghiệm tâm linh của Em – Tác giả Graviu

Qua vài lần chứng kiến người sắp đi thì em thấy có 2 đặc điểm chung không biết các cụ có thấy vậy không: 1. Thời điểm trước tính bằng ngày thì hay bảo/nói như là gặp người thân đã mất. Vụ này thì em nghĩ là có thể do cơ thể mệt mỏi ốm…