Những tài năng “khó đỡ” của con người

Nâng vật nặng bằng tai Thổi bong bóng bằng mắt Kéo xe bằng mũi. Rất hiếm người có thể thổi bóng bằng mũi như cậu bé này. Không cần cọ vẽ, người đàn ông vẫn có được một bức tranh đẹp nhờ lưỡi. Kiểm tra mắt bằng lưỡi. Người đàng ông ống hút. Uống coca…