Chuyện Ma Của bạn – Mạnh Thường

hồi bé, ở quê e có con đò nhỏ do 1 người đàn bà khoảng 50 tuổi chèo lái. con sông quê e là con sông Đáy, cách cửa biển khoảng 10km nên khá rộng, chèo đò phải mất 20′ mới qua được. hằng ngày bà lái đò phải ngủ lại nhà đò ( túp…