chuyện ngày xưa – khói – Gặt lúa….

chuyện ngày xưa – khói Gặt lúa…. Hồi bà ngoại còn con gái ,khoảng mười sáu mười bảy tuổi là phải đi làm mướn phụ gia đình,ngoại nhận gặt lúa mướn cho gia đình của ông địa chủ….vì không tính ngày công mà chỉ tính theo công ruộng,nghĩa là gặt hết một công ruộng là…