Trăn khổng lồ

Đây là một trong những loài bò sát lớn nhất từ trước đến nay được tìm thấy tại phía Nam Florida, Mỹ. Skip Snow, chuyên gia đã khám nghiệm tử thi con vật không lồ này và tìm thấy nguyên con một con nai chứa trong dạ dày của nó. Con nai này nặng hơn […] Trăn khổng lồ nuốt chửng một con nai

Đây là một trong những loài bò sát lớn nhất từ trước đến nay được tìm thấy tại phía Nam Florida, Mỹ. Skip Snow, chuyên gia đã khám nghiệm tử thi con vật không lồ...