vietnam

Trong đó có một "dị nhân" là người Việt Nam. Ông Hai Ngọc đã không ngủ trong suốt 38 năm qua Người đàn ông 39 năm không ngủ  Ông Hai Ngọc (người Quảng Nam, Việt Nam) đã trải qua 39 năm không ngủ. Theo lời kể của ông thì sau khi trải qua một cơn […] 5 dị nhân của thế giới

Trong đó có một "dị nhân" là người Việt Nam. Ông Hai Ngọc đã không ngủ trong suốt 38 năm qua Người đàn ông 39 năm không ngủ  Ông Hai Ngọc (người Quảng Nam, Việt Nam) đã...