Những phụ nữ có ý tưởng trộm, cướp độc nhất thế giới

1. Cướp ngân hàng để phát tiền cho… trẻ con Jasmin Rivera, người phụ nữ cướp ngân hàng để phân phát tiền cho… trẻ con. Đầu năm 2012, Jasmin Rivera, một phụ nữ vô gia cư, gây xôn xao dư luận tại Boston, Mỹ. Người phụ nữ kỳ quặc này đã đến một chi nhánh ngân hàng…