bùa ngãi

Rừng Đen

1.5
Chương 9 Tháng Mười 31, 2023
Chương 8 Tháng Mười 31, 2023

Nhật Ký Chết

1
Chương 6 Tháng Năm 9, 2023
Chương 5 Tháng Năm 9, 2023

NGẢI ĐỘC CẦU LỘC

3.6
Chương 28 Tháng Tư 27, 2023
Chương 27 Tháng Tư 27, 2023

NGẬM NGẢI TÌM TRẦM

4.3
Chương 14 Tháng Tư 20, 2023
Chương 13 Tháng Tư 20, 2023

MOI Góc Khuất

4.8
Chap7 Tháng Tám 16, 2022
Chap 6 Tháng Tám 14, 2022

LẤY ĐẦU CÚNG QUỶ

3.3
Phần 6 Tháng Sáu 25, 2022
Phần 5 Tháng Sáu 25, 2022

Bách Ngải Ly Kỳ Truyện

5
Chương 18 Tháng Sáu 25, 2022
Chương 17 Tháng Sáu 25, 2022

BỎ BÙA CHỊ DÂU

3
CHƯƠNG 6 Tháng Sáu 25, 2022
CHƯƠNG 5 Tháng Sáu 25, 2022

Ngãi Quỷ

5
Phần 40 Tháng Sáu 20, 2022
Phần 39 Tháng Sáu 20, 2022

Tam Linh Cấp

3.7
Chap 14-15-16 Tháng Sáu 18, 2022
Chap 10-11-12-13 Tháng Sáu 18, 2022

KẺ DÍNH BÙA YÊU

5
Chương 16 Tháng Sáu 9, 2022
Chương 15 Tháng Sáu 9, 2022

Yểm Bùa Xác Chết

5
Chap 8 Tháng Sáu 8, 2022
Chap 7 Tháng Sáu 8, 2022

NGOẠI ĐÃ GIẾT BAO NGƯỜI?

5
Phần 11 Tháng Sáu 8, 2022
Phần 10 Tháng Sáu 8, 2022

Hồng Cầu Ngải

5
Chương 14 Tháng Sáu 4, 2022
Chương 13 Tháng Sáu 4, 2022

Huyết Linh Ngải 2

0
Chap 10 Tháng Sáu 3, 2022
Chap 9 Tháng Sáu 3, 2022

Huyết Linh Ngải

4.5
Chap 10 Tháng Năm 31, 2022
Chap 9 Tháng Năm 31, 2022

Cô Gái Điên – Chơi Ngải

5
Chương 12 Tháng Năm 30, 2022
Chương 11 Tháng Năm 30, 2022

[Seri Chơi Ngãi] Bùa Yêu

5
Chương 9 Tháng Năm 28, 2022
Chương 8 Tháng Năm 28, 2022