Bóng – tác giả MIN LAZY

Gần nhà tôi có một con sông lớn, mùa hè thường có nhiều người đến đây bơi. Khi tôi còn nhỏ, ông nội thường nhắc tôi không được lặn quá sâu. Ông kể, hồi còn trẻ, trong một lần đi bơi ở giữa sông, ông lặn xuống và phát hiện dưới lòng sông có một…

Cây Đa và Bóng Ma (tác giả MACANXI)

Chuyện cây Đa . Mình xin nói sơ qua về sự tích cây Đa chút nhé vì nó bắt nguồn lên nhưng ly kỳ ở gàn nhà mình. Mình lớn lên ở vùng ven thành phố, trước nhà em là con đường nhỏ và bên kia là con sông tách nhánh từ sông Hương thơ…