audio

Audio Con Ma Truyền Kiếp Chiếc giày xuyên qua người con ma như xuyên qua một khoảng không. Con ma vẫn lững lờ tiến đến mỗi lúc một gần. Bàn tay nó uốn cong ra, sắp bóp được cổ anh rồi… Truyện Ma : Con Ma Truyền Kiếp Trình Bày : Nam Phong + Cẩm Thu Audio Con Ma Truyền Kiếp
Chiếc giày xuyên qua người con ma như xuyên qua một khoảng không. Con ma vẫn lững lờ tiến đến mỗi lúc một gần. Bàn tay nó uốn cong ra, sắp bóp được cổ anh rồi... Truyện Ma : Con Ma Truyền Kiếp Trình Bày : Nam...