Âm Sát

Truyện chỉ được cập nhật khi tác giả public bài viết
Fb tác giả : https://www.facebook.com/sat.phien/

Rước Vong Về Cúng

4.5
Chương 18 Tháng Mười Một 2, 2023
Chương 17 Tháng Mười Một 2, 2023

Oán Linh Dưới Giếng

3.5
Chap 8 Tháng Mười 31, 2022
Chap 7 Tháng Mười 31, 2022

Bố Chôn Ngoại Ở Đâu Rồi?

2.3
Phần 8 Tháng Chín 20, 2022
Phần 7 Tháng Tám 4, 2022

Bán Con

5
Phần 9 Tháng Sáu 24, 2022
Phần 8 Tháng Sáu 24, 2022

Sinh Nghề Tử Nghiệp

0
CHƯƠNG 10 Tháng Sáu 23, 2022
CHƯƠNG 9 Tháng Sáu 23, 2022

Khẩu Nghiệp

3
CHƯƠNG 12 Tháng Sáu 22, 2022
CHƯƠNG 11 Tháng Sáu 22, 2022

HÒM QUỶ ÁM

0
CHƯƠNG 8 Tháng Sáu 9, 2022
CHƯƠNG 7 Tháng Sáu 9, 2022

Con Rối Gia Truyền

4
CHƯƠNG 12 Tháng Năm 30, 2022
CHƯƠNG 11 Tháng Năm 30, 2022

Bức Ảnh Bị Ám

5
CHƯƠNG 18 Tháng Năm 28, 2022
CHƯƠNG 17 Tháng Năm 28, 2022

Kết Tóc Với Quỷ

5
CHƯƠNG 25 Tháng Năm 25, 2022
CHƯƠNG 24 Tháng Năm 25, 2022

ĐẢO BÚP BÊ

0
CHƯƠNG 16 END Tháng Năm 21, 2022
CHƯƠNG 15 Tháng Năm 21, 2022

VONG MA ĐÓI

0
Chương 16 END Tháng Năm 21, 2022
CHƯƠNG 15 Tháng Năm 21, 2022

NGHIỆP BÁO KẺ TRỘM MỘ

0
CHƯƠNG 18 END Tháng Năm 21, 2022
CHƯƠNG 17 Tháng Năm 21, 2022

Mái Tóc Của Ai

3
Chương 16 END Tháng Năm 20, 2022
CHƯƠNG 15 Tháng Năm 20, 2022

BÙ NHÌN MÁU

0
PHẦN 15 END Tháng Năm 20, 2022
PHẦN 14 Tháng Năm 20, 2022