Thuhuyen Tran

Đoản Kiếp

2.5
Chương 25 Tháng Năm 22, 2023
Chương 24 Tháng Năm 22, 2023

Nghiệp Báo Trừ Vong

5
Phần 16 Tháng Sáu 25, 2022
Phần 15 Tháng Sáu 25, 2022

Mẹ

5
Phần 37 Tháng Sáu 20, 2022
Phần 36 Tháng Sáu 20, 2022

Tết Tháng Bảy

5
Phần 24 Tháng Sáu 18, 2022
Phần 23 Tháng Sáu 18, 2022

Âm Dương Song Hành

5
Chương 26 Tháng Sáu 11, 2022
Chương 25 Tháng Sáu 11, 2022

Định Mệnh

5
Chap 35 Tháng Sáu 7, 2022
Chap 34 Tháng Sáu 7, 2022

Cuộc Đời 2

0
Chap 14 Tháng Sáu 7, 2022
Chap 13 Tháng Sáu 7, 2022

Cuộc Đời 1

0
Chap 28 Tháng Sáu 7, 2022
Chap 27 Tháng Sáu 7, 2022

Khi Vong Ma Là Người Yêu

5
Phần 21 Tháng Sáu 4, 2022
Phần 20 Tháng Sáu 4, 2022

Sống Trong Xác Sói

0
Chap 54 Tháng Sáu 4, 2022
Chap 53 Tháng Sáu 4, 2022

Ma Ám

0
Chap 37 Tháng Sáu 4, 2022
Chap 36 Tháng Sáu 4, 2022

Bí Mật Của Thầy Trừ Ma

3
Tập 16 Tháng Sáu 4, 2022
Tập 15 Tháng Sáu 4, 2022

Góc Khuất Trong Nghĩa Địa

5
Chap 8 Tháng Sáu 3, 2022
Chap 7 Tháng Sáu 3, 2022