2000 viên kim cương

Đôi giày được làm bằng vàng, đính 2.000 viên kim cương 30 carat có giá 100.000 Euro (khoảng 2,3 tỷ đồng). Đôi giày siêu đắt này có tên The Eternal Diamond Stiletto, là kiệt tác của một nhà kim hoàn giàu kinh nghiệm người Anh. Ý tưởng thiết kế đôi giày được phát triển từ […] Đôi giày đính 2000 viên kim cương

Đôi giày được làm bằng vàng, đính 2.000 viên kim cương 30 carat có giá 100.000 Euro (khoảng 2,3 tỷ đồng). Đôi giày siêu đắt này có tên The Eternal Diamond Stiletto, là kiệt tác của...