Đỏ mặt với những bảo tàng tình dục “nhạy cảm” nhất thế giới

1. MoSex – Bảo tàng tình dục NewYork Là một đất nước nổi tiếng với tư tưởng tự do tình dục, Mỹ nổi tiếng với những câu chuyện về phong cách sống hiện đại. Chính vì thế, chẳng có gì lạ lùng khi tại đây xuất hiện1 bảo tàng chuyên về sex. MoSex được thành…