truyện ma của ông quản trang – tác giả Sợ hãi

Nhắc đến ông quản trang, chắc các bác cũng biết rằng ông là người trông coi nghĩa địa mồ mả và hằng ngày hương khói cho người đã khuất. Các bác nghĩ sao khi co’ một mình ông quản trang ngày đêm trông nghĩa địa hoang vắng không một bóng người thì liệu sẽ có…

bác tôi – Tác Giả Người mang áo lính

Tôi là lính mới của web này rất thích nhưng câu chuyên tâm linh.sau đây tôi kể cho các bạn nge câu chuyên của bác tôi tuy ko rùng rơn gì nhưng là câu chuyên có thật. Năm 1980 bác tôi là sĩ quan vệ binh của doanh trại quân đội nhân dân tỉnh Long…