Truyện Ma Cậu 6 tôi

Chuyện này mình được nghe kể lại từ mẹ mình nhưng mình dám đảm bảo chuyện có thật 100%,vì đệ tử nhà phật không nói dối,không vọng ngữ. chuyện bắt đầu từ nhà ông bà ngoại mình,ông bà có đến 13 người con,trong đó mẹ mình là con cả,13 nhưng lại mất đi 2 người…