Những câu chuyện kỳ lạ về… lông

Người có nhiều lông nhất trên thế giới. Người đàn ông Ấn Độ có lông tai dài nhất. Người đàn ông có ria mép dài nhất. Người đàn ông có lông mày dài nhất thế giới. Ông Nguyễn Văn Long ở Bắc Ninh sở hữu "mái tóc rồng" kỳ lạ. Người phụ nữ Trung Quốc…