cây cầu kinh dị… – Tác Giả HắcThiênLang

Theo mình được biết thì cây cầu này xây trước năm 1975. Vào khoảng thời gian đó có một bà già đi qua cầu thì bị lựu đạn nổ đứt hết cơ thể và ghê hơn là tay và chân thì văng dính lên những cây chuối xung quanh… Thời gian qua mau bây giờ…