Chuyện Ma Ở Quê – Tác Giả Mr Trần – “mít tờ sirô” ( MR Siro )

Chuyện1. Chuyện này nó xảy ra ở quê,nên em lấy tên như ở trên nha các thím. Thôi không nói nhiều nữa,vào vấn đề đây. Một câu chuyện do ông út “em của ông ngoại” em kể lại,theo ông thì vào những năm 1979-1980 sau chiến tranh biên giới tây nam pol pot-Khmer đỏ thì…