Chạy tiếp sức với giày cao gót

Để tham gia cuộc thi này, họ đều phải đi giầy cao gót từ 3 phân trở lên, tiến hành đoạn đường 4 x 100 mét chạy tiếp sức. Ngày 28/9 tại Australia đã diễn ra 1 hoạt động thể thao hết sức đặc biệt từ đối tượng tham gia, hình thức thực hiện cho…