Môn thể thao chạy trên mặt nước

Các nhà khoa học nói rằng chỉ cần xác định được đúng góc chạy và tốc độ chạy phải nhanh thì ai cũng có thể chạy được trên mặt nước. “Chạy trên nước” là môn thể thao mới mà người chơi sẽ học cách làm thế nào để có thể chạy được trên nước một…