Kim tự tháp làm từ những chiếc cốc lớn nhất

Bốn học sinh của trường Ideal School (Mỹ) đã xếp 500 chiếc cốc thành một chiếc kim tự tháp chỉ trong vòng 30 phút. Bốn học sinh đó là: Scott McCrae, Calvin Salacain, Billy Allen và Edward Reynolds. Việc xếp các cốc thành kim tự tháp ban đầu chỉ là một hoạt động trong lớp…