Thời đại của chiếc di động tưởng tượng

Tại Đức, người ta vừa phát minh ra một công nghệ thần kỳ, có thể sử dụng chính bàn tay của mình thay cho một chiếc di động mà không cần chạm tay vào nó. Người ta sẽ không cần dùng tới bút hay chấm tay vào công nghệ cảm ứng, mà thay vào đó…