1 Chuyện Ma Có Thật – Tác Giả Hiển Linh Cảnh

Hnay tôi sẽ kể cho các bạn nge 1 chuyện ma có thật,tôi chứng kiến,nhưng cũng là người giúp nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng nữa mê nữa tỉnh! Vào mùa Thu năm 2007,lúc đó tôi còn là sinh viên năm 1 của trường đại học Kinh Tế,tôi học xa nhà nên pải…