Cô bé – Tác Giả Phú Trúc

Câu chuyện này không phải do mình chứng kiến mà chỉ được nghe lại, nên người xưng tôi trong câu chuyện không phải là mình mà là người đã kể cho mình nghe. Chuyện xảy ra khi tôi còn nhỏ. Lúc đó thì cũng đã biết sợ ma, sợ ông kẹ, nói chung là sợ…