30 năm ăn hơn 10000 con bò cạp

Ông Lý Lưu Quân đã ‘tiêu thụ’ hơn 10.000 con bọ cạp trong suốt 30 năm qua mà vẫn không hề xảy ra hiện tượng bất thường hay đau ốm nào. Ông Lý Lưu Quân (58 tuổi) hiện đang sống tại Hồ Nam (Trung Quốc) miêu tả việc ăn sống bọ cạp của mình đơn…