Chú cún nhẹ hơn… một quả chuối

Chú cún này tên là Milly, hiện đang ở Puerto Rican, thuộc Vega Alta Có trọng lượng nhẹ hơn cả một quả chuối, chú cún Chihuahua, có tên Milly hiện là ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu chú cún nhỏ nhất hành tinh. Chú cún này tên là Milly, hiện đang ở Puerto…