vụ án chặt xác chôn ở bãi rác và oan hồn về báo mộng sau 11 năm

Công An đã vào cuộc và hung thủ đã bị oan hồn dày vò như thế nào !!! Người chứng kiến và kể lại : Vũ Mạnh Hùng Sau đây mình sẽ kể chi tiết toàn bộ sự việc vụ án chặt xác chôn dưới bãi rác cách đây 11 năm và bây giờ mới…